Relasjoner

Harvardstudien har fulgt over 700 menn og deres familier i 80(!) år.
Den viser at kvaliteten på våre nære relasjoner og større nettvert ikke bare er viktig for å bli lykkelig, det fører også til at vi får færre helseutfordringer og lever lengre. Det viktigste vi kan gjøre for vår livskvalitet og helse er å ha gode og nære relasjoner.

Vi ønsker at “eg e naboen din” skal inspirere alle til å styrke nabolagene. Det gjør vi med å hilse på, invitere, inkludere og gjøre
ting sammen. Vi er menneskene vi har ventet på.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: